Změny ve stavebním spoření od 1.1.2011

V souvislosti se snížením státního příspěvku na stavební spoření, bude změněn i zákon o daních z příjmů a to tak, že státní podpora na kterou vznikl nárok v 2010 a bude připsána na účet v 2011, bude zdaněna 50% srážkovou daní. To znamená, že snížení státní podpory z 15% na 10% dohromady se 50% srážkovou […]

Ručení za odvedení DPH

Jednou ze změn v DPH od 1.1.2011 je i úprava ručení za odvedení daně mojím dodavatelem. Tedy, že pokud on nezaplatí ze svých vystavených faktur (tržeb v hotovosti atd.) DPH na výstupu. Bude odběratel (ten který má normálně pouze nárok na odpočet), ručitelem za tuto daň. A tudíž by mohla být úspěšně vymáhána po něm. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.