Daňové poradenství - vedení účetnictví - zpracování mezd

účto vedeme 27 let, vše v cloudu od 2012, klienti online od 2015, napojení na PrestaShop a Shoptet, využíváme ISDOC, EDI, WebFakt, PDK 7, úložiště teamcloud.cz, wflow.com, DropBox, přímé napojení FIO, CSOB, RB banky (API ONLINE), napojení Pohoda, Fakturoid

pro aktuální informace ohledně podpor zkontrolujte úvodní stránky www.mfcr.cz www.mpsv.cz a www.mpo.cz

Daně

Daňové Due diligence​

Chystáte se vstoupit do jiné společnosti formou majetkové účasti (koupě podílu, akcií) nebo koupit celou společnost výstupem je zpráva se seznamem nedostaků, jejich finančním dopadem, návrhem možností opravy.

Zastupování před správcem daně

Na základě plné moci s odložením termínu pro podání přiznání k dani z příjmů při kontrolách při sporech se správcem daně zahraničních subjektů při zpětném vracení české DPH

Sestavování podání ke správci daně​

Plné moci Žádost, stížnosti, odvolání Námitky, reklamace​

Daňové poradenství (telefonicky, emailem, písemně)​

Konzultace nad volbou nejvhodnějšího postupu v podnikání s ohledem na placení daní - optimalizace zamezení dvojímu zdanění v mezinárodním obchodě zdanění v rámci EU analýza a revize veškerých smluv z hlediska daňových dopadů poradenství k specifickým projektům sledování novel daňových zákonů a upozorňování klienta na jejich vliv v jeho případě

Daňový audit

Daňový audit v průběhu zdaňovacího období vyhodnotíme Váš SW, pracovníky a zaměříme se na chyby které z toho vyplývají například: vyjímečné náklady, rezervy, opravy najatého majetku, pořizování majetku, franchisy, factoring, komodity atd. výstupem je ZPRÁVA, která shrnuje nalezené nedostatky a navrhuje způsoby jejich odstranění, včetně doporučení pro úpravy vedení účetnictví​

Daňová přiznání a hlášení​

DPPO, DPFO, DPH, hlášení v oblasti srážkových daní. daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí. Souhrnné hlášení o intrakomunitárních dodávkách hlášení Intrastatu přehledů pro OSSZ a ZP s plnou odpovědností - děláme i Vaše účetnictví s částečnou odpovědností - účetnictví zběžně zkontrolujeme se zárukou jen za daňové přiznání - vycházíme pouze z Vašich podkladů (předvaha, rozvaha, výsledovka v analytickém členění)​

Účetnictví

Daňová evidence

 • Plátci, neplátci DPH
 • Paušály
 • Příjimy z pronájmu

Podvojné účetnictví

 • Plátci, neplátci DPH
 • Auditované účetní jednotky
 • Zpracování účetní závěrky

Účetní poradenství

 • Poradenství
 • Skladová evidence
 • Zpracování směrnic 
 • Metodické vedení Vašich pracovníků
 • Pomoc s účtováním Komplikovaných účetních případů

Kontroly účetnictví

 • Průběžné i konečné kontroly před přiznáním
 • Vedení při provádění inventarizací
 • Rekonstrukce účetnictví

Mzdy

Zpracování mezd lze i ve větší firmě nechat udělat externí účetní firmou. Se zpracováním mezd souvisí zvláštní předpisy (jiné než pro účetnictví) a i počítačové programy mají své samostatné moduly, které si musíte zakoupit, pokud tuto oblast chcete zvládnout vlastními silami. “Profíci” tomu říkají outsourcing mzdové agendy 🙂

Mzdová a personální agenda

Komplexní personální agenda a mzdové účetnictví (až 500 zaměstnancům). Vícenásobné pracovní poměry, směnnost-turnusy, exekuce, vysílání zaměstnanců do zahraničí.. Příprava bankovních příkazů k převodu čistých mezd přímo na účet zaměstnance. Vedení speciálního účtu a placení mezd z něho.

Sestavování zaměstnaneckých smluv

Vypracování pracovních smluv a dohod vypracování výpovědí a dohod o ukončení pracovního poměru poradenství při volbě nejvhodnější varianty pracovního poměru, dohody apod. poradenství při výběru nejvhodnějšího způsobu odměňování

Zastupování na úřadech (ZP, OSSZ, ÚP)

Zastupování při běžných úkonech - komplexní zastupování při kontrolách

Výhody externího zpracování mzdové agendy

 • omezení rizika ze strany finančního úřadu, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • omezení rizika úniku důvěrných informací (mzdy jednotlivých zaměstnanců) uvnitř společnosti
 • zpracování veškerých mzdových a personálních výstupů v elektronické podobě
 • přenesení odpovědnosti
 • komplexní poradenský servis

Family & Fund ®

Vztahy v rodinách nejsou vždy jednoduché. Častou příčinou sporů je majetek. Není nad to, mít v této oblasti jasno. A chytré je neuzavřít si ani možnost změny v budoucnu.

Ve středověku v českých zemích existoval institut “rodinný nedíl”. Dodnes se o něm přednáší na právnických fakultách. Pokud byste žili v době ruční výroby a trojpolního systému hospodaření na půdě nemůžete drobit rodinný majetek. 

V podstatě stejné pravidlo platí i dnes. Nelze rozdat majetek či ho zablokovat nesmyslnými spory. Oproti středověku máme ale širší možnosti, například: nadační fondy, investiční akciovky, dědické odkazy, svěřenské fondy, německý model správy obchodních korporací.

Advisory - poradenství

Dovedeme Vám na základě vlastních zkušeností poradit i v “mimo účetních” oblastech. Od vlastního řízení firmy po výběr účetně ekonomického systému. Pokud budete potřebovat tak některé činnosti pro Vás můžeme i dlouhodobě zajišťovat.

Analyzujeme činnost klienta a stávající procesy s ohledem na odstranění problematických míst a vzhledem k jeho budoucímu vývoji, zavedeme systém a následně poskytujeme podporu při zaškolení zaměstnanců a rozběhu procesů “ponovu”

Asistence při VŘ u klienta dle dohodnutého rozsahu. 

Provedeme analýzu rozhodovacího úkolu a zpracujeme doporučení. Zohledníme právní, finanční, účetní, daňové, organizační hlediska. Vyhodnotíme časové dopady rozhodnutí. Vše ve více variantách na každém rozhodovacím uzlu.

Vedení projektů, vyhodnocení úspěšnosti, plánování projektů. Vyhodnotíme dosavadní průběh projektu, doporučíme změny. Zrevidujeme personální, finanční, časové a personální nároky projektu a dál jej dovedeme do úspěšného závěru.

Je prověření účetnictví, daní a smluv při akvizicích. Přípravíme kupní/prodejní proces, oslovíme možné zájemce, zorganizujeme a provedeme due diligence (právní, účetní a daňové prověření), doporučíme vhodný způsob nákupu vzhledem k nalezeným rizikům včetně smluvního ošetření.

Právní, daňová analýza trhu, účast při jednáních. Překladatelský servis. Analýza smluvních dokumentů z hlediska mezinárodního práva soukromého a mezinárodních obchodních zvyklostí. Doporučení smluvních ujednání a výběr INCOTERMS doložek. Zajištění finančního průběhu operace.

Zní to jako zaklínadlo doby, jako něco co samo vše vyřeší. Tak to ale není, sledování středisek výkonů či zakázek musí být správně navržené, všichni zúčastnění musí dodržovat domluvené postupy a pak to může majiteli sloužit k hledání chyb nebo k vyhodnocení úspěšnosti prodejen či stavení prémií.

Můžeme Vám zajistit virtuální server, emailový server, dokument server nebo jen zefektivnit firemní komunikaci. To vše protože všechno výše zmíněné sami využíváme a máme s tím zkušenost v reálném provozu. 

Administrativa za Vás

Zajištění platební styku s Vaší bankou, provádění úhrad (třeba i skrze samostatný omezený přístup), správa svěřeného bankovního účtu, příprava elektronických převodních příkazů, stahování bankovních výpisů.

Sepisování a příprava pracovních smluv, DPP, DPČ. Příprava mzdových výměrů, hlídání řetězení pracovních poměrů.

Zpracování knihy jízd dle dokladů v účetnictví či daňové evidenci (dle nákupů PHM, dle zákazníků, dle ostatních nákupů).

Příprava, provedení či jen dohled nad inventarizací zásob a dlouhodobého majetku. Instruktáž majiteli o typických fíglech zaměstnanců. Pomoc s dohledáním rozdílů.

Příprava obecných i speciálních tabulek, přehledů a sestav pro vedení firmy, vlastníky, banky, leasingové společnosti.

Zpracování cestovních příkazů, tuzemských i zahraničních dle aktuálních sazeb jízdného a stravného.

Vystavování a rozesílání faktur emailem (PDF i ISDOC formát). Opakovaná měsíční fakturace (dle dohodnutého schématu).

Evidování pohybů materiálu, zboží, výrobků za celou firmu či jen třeba velkoobchodního skladu. Zpracování kalkulací výrobků.

Shoptet

Proč SHOPTET ?  Zkoušeli jste někdy propojit účetnictví na eshop, když tvůrce eshopu nespolupracuje? Zjistili jste že lenost programátora eshopu Vás stojí 2 měsíční mzdy zaměstnanců co přepisují objednávky ručně? Zeptali jste se programátorů eshopu kolik by můstek stál a oni se nejdřív podívali jakým autem jezdíte a kolik Vám eshop dělá měsíční tržbu?

Tak to je zásadní důvod, proč použít fungující krabicové řešení. V Shoptetu je konektor, cena je jasná. V Premieru jsou moduly, cena je jasná. A přitom jak Shoptet, tak Premier dokáží zvládat velká množství dat díky SQL databázím, prostě fungují ve velkém.

Kontakt

Mgr.Ing. Zdeněk Hosa
daňový poradce č.3543
+420 603 859 361
 
Živnostenský list pokrývající obor účetnictví mám od 14.10.1993.  Daňovým poradcem jsem od roku 2001. Za tu dobu jsem prošel s našimi klienty velkým množstvím kontrol FU, OSSZ, ZP, Inspektorátu práce, Celního úřadu i ČOI.
AKONTSERVIS s.r.o.
Nám. T.G.Masaryka 1130
290 01 Poděbrady
CZ 27133737
 
Hlavní firma pro zpracování účetnictví a mezd. Název je odvozen od “á konto” což je v účetní hantýrce něco jako “na účet”. Firma byla založena 10.4.2004. Dnes už pracujeme celkem v 6 lidech a pomáháme cca 212 aktivním klientům různé velikosti i složitosti z celé ČR.
PORADCE-DANOVY.COM s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha 1
CZ 06385460
 
Založena 29.8.2017 s tím že postupně přebere veškerou daňově poradenskou agendu.
Členem KDP ČR jsem od roku 2001. KDP je skvělý partner, který zajišťuje specifická školení a metodické materiály pro praxi.
Bronzový Shoptet partner
Připojujeme Shoptet na účetní program Premier.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.