Při výplatě náhrady za pracovní neschopnost (prvních 14 dní) vyplácí náhradu zaměstnavatel a může o polovinu této částky ponížit odvod normálního pojistného na OSSZ. To mělo platit naposledy v 2009, ale novelou bylo období prodlouženo i na 2010.