Novela DPH ve zdravotnictví od 1.4.2012

Od 1.4.2012 nabývá účinnosti novela č.375/2011 zákona o DPH. Změna se týká hlavně poskytování zdravotnických služeb.
Díky změně formulace §58/1 jsme se přiblížili úpravě poskytování těchto služeb popsané v legislativě EU. Směrnice EU měla sice přímý účinek, ale vnitrostátní aplikaci silně ovlivňoval výklad MFČR.
Ten tvrdil v podstatě toto, vše o čem se zmiňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je osvobozeno, vše o čem se zdravotnické předpisy jenom zmiňují je osvobozeno, vše co je zmíněno v “bodníku” je osvobozeno. Bez ohledu zda výkon – služba přispívá k zlepšení zdravotního stavu pacienta či ne.
Naproti tomu nové ustanovení obsahuje tuto stěžejní podmínku: “pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví a služba s ní úzce související”. Legislativa EU dlouhodobě osvobozuje pouze služby spočívající v PREVENCI-DIAGNOSTICE-LÉČBĚ-DOLÉČENÍ.
Už teď Vás určitě napadají příklady zdravotnických výkonů, které tuto podmínku nesplňují. Například kosmetické operace. Či služeb obecně, které jsou sice poskytnuty lékařem nicméně k zlepšení zdravotního stavu nepřispívají. Například potvrzení o zdravotním stavu při sjednání životní-úrazové pojistky nad limit stanovený interními předpisy pojištovnou (Kooperativa životní 2 mil.Kč).
Lze předpokládat, že MFČR zveřejní na svých stránkách příklady služeb, které jsou a nejsou osvobozené od DPH na výstupu. Tak jako to učinilo v minulých měsících v souvislosti s vnitrostátním reverz-charge u stavebně montážních služeb.
Odhad důsledků
Současný limit DPH je 1 mil.Kč, v případě zdravotnických služeb se vlastní zdravotnická služba osvobozená nenačítá do obratu pro povinnou registraci. Menší podnikatelé ve zdravotnictví stěží překročí tento limit, jedině snad pokud by současně ještě podnikali v dalším oboru.
U větších zdravotních středisek, menších nemocnic či klinik to znamená na jednu stranu možnost odpočtu DPH (či kráceného poměrného odpočtu) a na druhou stranu zvýšenou administrativu spojenou nejen s DPH, ale hlavně s počítání odpočtu DPH přes koeficient a jeho vypořádáním na konci roku. Každoročně v posledním přiznání k DPH se také provádí úprava odpočtu DPH, tedy pokud například klinika postaví budovu a částečně si z nákupů uplatní DPH na vstupu, tak 10 let hlídá poměr svých osvobozených výnosů ku všem výnosům a pokud se změní o více jak 10 procentních bodů je povinna část odpočtu vrátit nebo si vyžádat od státu zpátky. U movitých věcí je lhůta pro hlídání poměru 5 let (počínaje rokem pořízení). Totéž u jejich technického zhodnocení. Úprava se provádí poprvé v následujícím roce po roce v němž byl majetek pořízen.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.