Institut “nespolehlivý plátce” aneb samočištění I.

Mezi nové instituty, které zavádí zákon o DPH od 2013 patří i “nespolehlivý plátce” (konkrétně §106a).

Tímto statusem může FU ohodnotit Vaši nespolupráci v podobě například: nepodávání daňových přiznání nebo neplacení daní. Samozřejmě ve větším rozsahu a sdělí Vám to svým rozhodnutím. Proti tomu se lze odvolat se zkrácenou 15 denní odvolací lhůtou a navíc s odkladným účinkem (někdy i bez). Pokud lhůtu k odvolání zmeškáte nebo nebudete úspěšní v odvolání bude Vaše firma viset minimálně 1 rok na internetu na jakémsi “black listu”. Teprve potom je možné požádat o výmaz. Navíc se ze zákona stanete měsíčním plátcem DPH, to aby měli větší kontrolu skrze častější reporty (přiznání DPH).
Jaké to však bude mít dopady?
V podstatě to bude fungovat jako byste měli v ruce “černého Petra”. Prostě pokud na tom seznamu budete nebude se Vámi nikdo bavit. Zákonodárci tímto jednoduchým způsobem přenesli na podnikatele část kontrolní činnosti FÚ a vytvořili tímto jakýsi samočistící mechanismus mezi podnikateli plátci DPH.
Konkrétním důvodem, aby Vás odběratelé opustili je, že budou podle §109/3 ručit za Vám vyměřenou a popřípadě nezaplacenou DPH z každé jednotlivé faktury mezi Vámi.
Odhaduji to takto:
Buď se s odběratelem dohodnete na tom, že Vám zaplatí jen základ daně a DPH bude posílat přímo na FU místo Vás (a Vám s tímto naroste administrativa), nebo s Vámi ze dne na den přestane obchodovat.
Vaše názory a důvody vůbec nebudou zajímat velké firmy, zdravotní pojišťovny, státní úřady, rozpočtové a příspěvkové organizace, obce a města v pozici odběratele Vašich výrobků či služeb. Stejný přístup můžete očekávat v podstatě od jakékoliv firmy, která má zaveden vnitřní systém kontroly dodavatelů nebo vytvořen systém oběhu dokladů a jejich schvalování. Pokud jsou Vašimi jedinými nebo většinovými odběrateli končíte.
To že se ne nebudete moci účastnit veřejných výběrových řízeních, kde bude v zadávací dokumentaci požadavek na absenci v tomto seznamu, snad ani nemusím zdůrazňovat. Už teď si zadavatelé vymýšlí až nelogické kombinace podmínek.
Dále s Vámi přestane obchodovat i většina dodavatelů to bude způsobeno sekundárním dopadem black listu. Když k Vám přijde na kontrolu FU a uvidí, že přesto, že jste na BLACK LISTu, tak s Vámi nějaké 3 firmy stále obchodují, tak si je okamžitě prověří, protože se mohou domnívat, že s těmito firmami můžete být v jakémsi organizovaném seskupení. A to žádná firma nebude riskovat.
Stejně tak neseženete zaměstnance, ti se nebudou chtít účastnit neplacení daní nebo že by je někdo obvinil z napomáhání při neplacení daní nebo vůbec že by někam museli chodit vypovídat.
Pozn: u dodavatelů by to šlo ošetřit tak, že jim podepíšete bianko směnku a smlouvu o vyplňovacím právu směnečném. Fakt je ten, že to si dovolíte udělat jen u pár velkých a zásadních dodavatelů, ostatním asi budete muset platit v hotovosti.
Základní cílem bude nedostat se na tento seznam.
Plnit včas své daňové povinnosti, pravidelně platit DPH a podávat daňová přiznání včas. Nečekám, že když sem tam podáte přiznání pozdě (což Vám ohodnotí min.500 Kč pokutou) nebo zaplatíte občas o týden později DPH (pak i navíc o úrok z prodlení), že byste se hned ocitli na tomto seznamu.
Samozřejmě že Vás s tím budou okamžitě strašit, ale domnívám se, že právě těch 15 dní odvolací lhůty budou tolerovat.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.