Všichni víme jaký průběh a následky má daňová kontrola podle ZoSDP, takže dále uvedu pouze změny a rozdíly.

Vysvětlení §79/1
Úplně nový institut v rámci vyhledávací činnosti (ta probíhá mimo kontrolu a slouží k vyhledávání důkazů). Vysvětlení tedy slouží k získávání informací od třetích osob

Zvukový a obrazový záznam
Než složitě popisovat jak vypadá hala v níž jsou skladovány “lehké topné oleje” bude moci FU pořídit nahrávku zvuků či přímo natočit na video obrazový záznam. Tento záznam se stává součástí protokolu.

Daňová kontrola
V její úpravě k podstatnějším úpravám nedošlo, pouze co se dovozovalo z judikatury bylo včleněno přímo do DŘ. Tedy, že vlastní zahájení kontroly je až prvním faktickým úkonem. Pokud se firma kontrole vyhýbá může být k zahájení kontroly vyzvána, včetně fikce zahájení kontroly dnem doručení.