Zákon č.280/2009 je na světě už delší dobu, takže odborná veřejnost mělo možnost se na něj psychicky připravit (oproti změnám DPH a ZoDP dělaných na poslední chvíli).
Zde jsou nejdůležitější změny z praktického hlediska:
U plné moci musí být jednoznačně určen její rozsah. Pokud to nebude FU zřejmé z textu, zašle výzvu k doplnění podání a do té doby bude plná moc nefunční.
Již nadále se nebude doručovat zdvojeně – pokud to z plné moci poplyne, bude se doručovat jen zástupci
V téže věci bude možné mít pouze jednoho zástupce – nadále není možné mít vícenásobné plné moci pro různé zástupce. Předchozí plné moci se budou muse vypovídat nebo rušit. Jinak nebude možné stanovit nového zástupce. Technická novela stanoví, že novou PM se ruší stará v jejím rozsahu.
Občan neEU si bude muset zvolit zástupce, kterému budou doručovány písemnosti, jinak bude stačit uložení takové písemnosti do spisu u FU, což s sebou může nést nepříjemné důsledky. Protože účinnost takového dokumentu započne už dnem vystavení.
Substituční plné moci si budou moci vystavit pouze daňový poradci a advokáti (jde o sub pověření od advokáta daňového poradce někomu dalšímu zastupovat klienta).
Na druhou stranu padá omezení, že více daňových subjektů (podnikatelů) může u jednoho FU zastupovat pouze daňový poradce, advokát. Například jedna účetní bude moci u FU Kolín zastupovat všechny firmy, které zpracovává.
To však neruší možnost posunout termín pro podání DP na 30.6. na základě plné moci advokáta či daňového poradce. To je úprava v zákoně o daních z příjmů. (pozn.: zde stále probíhají změny, legislativní vývoj není ukončen).
Již nadále nebude muset býti prokázáno přijetí plné moci zmocněncem (tedy již není povinná větička ” Tuto plnou moc přijímám”.
Závěr:
a) pečlivě popsat rozsah zmocnění
b) FU už nebude doručovat zastoupené firmě
c) účetní z Kolína bude moci zastupovat u FU všechny své subjekty patřící pod FU Kolín (například:)