Vládní návrh zákona prošel 1.čtením v Poslanecké sněmovně, je přikázán výborům k projednání a 25.10.2011 půjde pravděpodobně do druhého čtení.
Průběh schvalování zákonů probíhá tím způsobem, že nejvíce změn lze očekávat právě v 2.čtení. Co zůstane po této etapě bude nejspíše také ve finální verzi.

Vládní koalice opustila variantu placení daně z dividend a možnost jejího uplatnění v následujícím roce jako běžného daňového nákladu či odčitatelné položky či slevy. Aktuální znění je tedy čisté osvobození od této daně (bod 55).

Má to pár ALE a jedním z nich je přechodné ustanovení č.10 Sleva na dani z dividend se uplatní až na daň sraženou a odvedenou z dividend vyplacených z rozděleného zisku vytvořeného až po nabytí účinnosti tohoto zákona. Což je pozůstatek původní varianty. V této verzi by se to starých zisků netýkalo a první úleva v placení daní by bylo až v roce 2014 (sleva uplatněna v roce 2014 při sestavování daňového přiznání za 2013).

Dalším ALE je senát, kde má většinu opozice. V případě zamítnutí by návrh putoval zpět do poslanecké sněmovny, která by jej musela schválit kvalifikovanou většinou a pak by šel přímo na podpis k prezidentovi.

V současné době lze pouze jednoznačně doporučit počkat na konec října a začátek listopadu 2011, na to v jaké podobě návrh zákona opustí 2.čtení v poslanecké sněmovně.

doplněno 28.11.2011
Dle konsolidovaného znění novely, která byla umístěna na www.psp.cz 22.11.2011 a které jde nyní do senátu (schůze 7.12.2011) je dále navrhováno toto:
§4/1/zf pro fyzické osoby a §19a pro právnické osoby, včetně navazujících odstavců a přechodného ustanovení říkají, že osvobozeno bude odeslání dividend do EU, ale nově i dividendy plynoucí FO či PO mající bydliště či sídlo v České republice. Jedná se tedy o verzi čistého osvobození.
Přechodné ustanovení říká, že tyto úpravy se začnou uplatňovat od účinnosti novely, což v překladu znamená, staré nerozdělené zisky se zdaní postupem podle starého zákona a podle novely budou osvobozeny až nově vyprodukované zisky.
Je jasné, že globální zpětné osvobození by mohlo znamenat výrazný dopad na státní rozpočet, který s nimi v odhadech už počítá.
Výsledkem je, že HV vyprodukovaný v 2012 (pokud to senátoři, prezident a tiskárna Sbírky zákonů stihnou) bude zdaněn v daňovém přiznání podaném a zaplaceném 31.3.2013 nebo 30.6.2013 a teprve potom lze očekávat rozhodnutí valných hromad o výplatě podílů na zisku.