Ručení za odvedení DPH

Jednou ze změn v DPH od 1.1.2011 je i úprava ručení za odvedení daně mojím dodavatelem. Tedy, že pokud on nezaplatí ze svých vystavených faktur (tržeb v hotovosti atd.) DPH na výstupu. Bude odběratel (ten který má normálně pouze nárok na odpočet), ručitelem za tuto daň. A tudíž by mohla být úspěšně vymáhána po něm.

V zákonné úpravě je napsáno, v případě, že mu bude prokázáno, že o tom věděl……
Což volně přeloženo znamená, že titul ručení za neodvedenou DPH dodavatelem se na mně uplatní pouze v případě, když mi bude prokázáno v podstatě spolupodílnictví na trestném činu nebo jiná forma účasti na takovémto daňovém úniku. A navíc nešlo DPH vymoci z dodavatele (nemá majetek atd.)
Pokud to celé řekneme obráceně (negací), , tak v běžném obchodním styku v případě, kdy můj dodavatel neodvede DPH na výstupu, nebudu muset za něj nic platit, protože jsem o tom nevěděl.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.