Institut “nespolehlivý plátce” aneb samočištění I.

Mezi nové instituty, které zavádí zákon o DPH od 2013 patří i “nespolehlivý plátce” (konkrétně §106a). Tímto statusem může FU ohodnotit Vaši nespolupráci v podobě například: nepodávání daňových přiznání nebo neplacení daní. Samozřejmě ve větším rozsahu a sdělí Vám to svým rozhodnutím. Proti tomu se lze odvolat se zkrácenou 15 denní odvolací lhůtou a navíc s […]

II. pilíř důchodové reformy

Stav důchodové reformy v ČR je takový, že od účasti v ní už odstoupili 3 finanční instituce (ING PF, AXA PF, AEGON PF). Conseq se do II.pilíře vůbec nepřihlásil, budou jen v III.pilíři. Díky odlivu lidí k II.pilíři se zmenší náhradový poměr, což pošle I. pilíř (průběžný) ještě do větší ztráty. Ale zrekapitulujme si to: […]

Novela DPH ve zdravotnictví od 1.4.2012

Od 1.4.2012 nabývá účinnosti novela č.375/2011 zákona o DPH. Změna se týká hlavně poskytování zdravotnických služeb. Díky změně formulace §58/1 jsme se přiblížili úpravě poskytování těchto služeb popsané v legislativě EU. Směrnice EU měla sice přímý účinek, ale vnitrostátní aplikaci silně ovlivňoval výklad MFČR. Ten tvrdil v podstatě toto, vše o čem se zmiňuje zákon č. 48/1997 Sb., o […]

Vysoké důchody, doplatky důchodů a jejich zdanění

Ve vztahu k důchodům a jejich zdaňování tu máme 2 pravidla. §4 odst.1 písm.h) říká, že příjem z důchodu (i zahraničního) je za 2011 osvobozen do výše 288.000 Kč (36 násobek minimální mzdy). Zdaňován je až přesah nad limit (v §10), samotný důchod do limitu ne. Ještě jedno upozornění, do limitu se načítají jen pravidelně vyplácené […]

Vnitrostátní revers-charge, aneb ve stavebnictví bez DPH čili režim přenesení daňové povinnosti

Základní rozhodovací schéma by mohlo být toto a) poskytujete stavební práce v České republice a jste plátce DPH ?    NE – můžete zůstat v klidu (pokud neobchodujete s odpadem, emisními povolenkami, nedodáváte zlato)    ANO – podívejte se do číselníku Klasifikace produkce vydaného Českým statistickým úřadem (CZ-CPA) a na konkrétní kód CZ-CPA 41-43, v podobě platné k 1.1.2008 […]

Novela zákoníku práce od 2012

Na prezidentský podpis nyní čeká novela zákoníku práce obsahující následující změny. Jelikož novela již předtím překonala veto senátu (poslanecká sněmovna je přehlasovala), lze předpokládat, že další změny se konati nebudou. Odstupné 1 násobek – při trvání pracovního poměru do jednoho roku 2 násobek – trvání pracovního poměru 1-2 roky 3 násobek – trvá-li více než […]

Osvobození od daně z dividend – aktuální stav

Vládní návrh zákona prošel 1.čtením v Poslanecké sněmovně, je přikázán výborům k projednání a 25.10.2011 půjde pravděpodobně do druhého čtení. Průběh schvalování zákonů probíhá tím způsobem, že nejvíce změn lze očekávat právě v 2.čtení. Co zůstane po této etapě bude nejspíše také ve finální verzi. Vládní koalice opustila variantu placení daně z dividend a možnost […]

Ručení za odvedení DPH

Jednou ze změn v DPH od 1.1.2011 je i úprava ručení za odvedení daně mojím dodavatelem. Tedy, že pokud on nezaplatí ze svých vystavených faktur (tržeb v hotovosti atd.) DPH na výstupu. Bude odběratel (ten který má normálně pouze nárok na odpočet), ručitelem za tuto daň. A tudíž by mohla být úspěšně vymáhána po něm. […]

Nákladové paušály od 1.1.2011

V novelou ZoDP byla pro rok 2011 potvrzena stejná výše nákladových paušálů jako v roce 2010. Oproti 2009 si pohoršili v 2010 různá svobodná povolání, nezávislá povolání atd. Podle dosavadního znění novely ZoDP to vypadá, že nákladový paušál 30% na příjmy z pronájmu (§9 ZoDP) bude možné použít i v §7 Příjmy z podnikání (pokud […]

Opravný daňový doklad – pohledávka za dlužníky v insolvenčním řízení

Oprava základu daně, tak jak ji upravila novela ZoDPH od 1.4.2011 je velice zajímavá možnost pro podnikatele, kteří  pohledávkou za dlužníky v insolvenčním řízení disponují, jak získat další již odvedené peníze zpět (základ daně už mají vyřešen zákonnou opravnou položkou a teď si řeší ještě DPH). Toto získání peněz zpět bylo v programu ODS a […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.